“Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam’ – riječ je Jahvina – ‘naume mira, a ne nesreće: da vam dam budućnost i nadu”Jeremija 29, 11

U svakoj župi jedan od važnih segmenata rada i života zasigurno su zborovi. Oni nedjeljom i blagdanima animiraju liturgijsko pjevanje.

U mjesecu srpnju postavili smo prskalice u crkveno dvorište župne crkve. Dobro nam je znano kako su ljeta vruća u Hercegovini i da se trava i sve drugo raslinje brzo osuše.

U proljeće, 2022., krenuli smo s unutrašnjom obnovom župne crkve u Prenju i vanjskom rasvjetom crkvenoga dvorišta.  Radovi su trajali oko 4 mjeseca

U godini 2020. zasadili smo na zemljištu ispod crkve u Prenju prvi nasad maslina od 155 komada. Budući da župa ima još zemlje odlučili smo se da nasad maslina proširimo.

PRENJ – U župnoj crkvi u Prenju 29. rujna svečano je proslavljen sv. Mihovil, nebeski zaštitnik ove župe. Svečano misno slavlje u nazočnosti okupljenih vjernika i hodočasnika

Već je postala tradicija  da se u našim župama na početku nove školske i akademske godine slavi sveta misa za školarce i studente.

Stranica 1 od 19

Župni list 25/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible