“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Na Bobanovu proslavljena svetkovina Duhova

U nedjelju, 23. svibnja proslavljena je svetkovina Duha Svetoga, zaštitnika filijalne crkve na Bobanovu. Za ovu svetkovinu župljani su se pripremali

 trodnevnom duhovnom obnovom:

  • Četvrtak, 20. svibnja 2021. u 18:00 sati, misu je predvodio župnik Svih Svetih – Aladinići don Stipe Gale, a propovijedao don Ivan Aničić, đakon.
  • U Petak, 21. svibnja 2021. bila je prilika za svetu ispovijed u 17:30 sati. Ispovijedali su susjedni svećenici. Sveta Misa bila je u 18:00 sati, koju je predvodio župnik don Mile Vidić, a propovijedao don Ivan Aničić, đakon.
  • Zadnju večer trodnevnice i ujedno uočnicu, 22. svibnja 2021. u 18:00 sati Svetu Misu slavio je fra Velimir Bagavac, župni vikar u Drinovcima, a propovijedao je don Tomislav Raič, đakon.

Na samu svetkovinu svečanu Svetu Misu u 11:00 sati slavio je don Ivo Šutalo, župnik u Trebinju i biskupski vikar za trebinjsku biskupiju uz koncelebraciju don Stipe Gale, župnika Aladinića i domaćeg župnika don Mile Vidić. Na Svetim Misama u trodnevnici i na sam dan Duhova ministrirali su ministranti, a čitali misna čitanja čitači. Pjevanje su predvodili naši zborovi: Veliki zbor, zbor iz Prenja, Dječji zbor s Bobanova i zbor Mladih iz Bobanova.

Po završetku misnoga slavlja KUD „Naši korijeni“ iz Bobanova sela izveli su kratki program pred crkvom. 

 

Župni list 14/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible