“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Proslava sv. Mihovila u Župi Prenj

Župa Prenj, u srijedu 29. rujna 2021., je svečano proslavila svog nebeskog zaštitnika arkanđela Mihovila. Ovogodišnje svečano misno slavlje,uz koncelebraciju desetak svećenika,

predvodio je don Marin Krešić župnik župe Svih svetih Aladinići. Samoj proslavi blagdana Miholjdana prethodila je trodnevna priprava vjernika.

Trodnevnicu s pobožnosti sv. Mihovilu predvodio je župnik don Mile. Prije početka svetoga misnoga slavlja don Marin je pred kipom sv. Mihovila izmolio molitvu.

U propovijedi don Marin je govorio o anđelima i potakao vjernike da se mole anđelima, osobito sv. Mihovilu. Istaknuo je važnost anđela u našoj svakodnevnoj borbi protiv zla.  Na kraju sv. Mise župnik don Mile izrekao je riječi zahvale svima koji su sudjelovali i doprinijeli svečanoj proslavi sv. Mihovila.

Župni list 14/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible