“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Završetak radova na zvoniku crkve na Bobanovu

U travnju 2021., nastavljeni su radovi na izgradnji crkve Duha Svetoga na Bobanovu. Radovi su nastavljeni na izgradnji zvonika.

Osim fasade, dijelovi zvonika su obloženi kamenom, i otvori suženi. Radovi su trajali oko 3 mjeseca. Na realizaciji projekta sudjelovalo je više majstora koji su bili zaduženi za pojedine dijelove radova.

Unatoč velikim vrućinama radovi su napredovali tako da su radovi završeni početkom kolovoza. Također postavljen je i rukohvat od inoxa uz stepenice koje vode na kor. Hvala svima koji su svojim prilozima i molitvama omogućili da se ovaj projekt uspješno završi.

Župni list 11/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible