“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Ukrašavanje za Božić i kićenje crkve

Kao i proteklih godina i ove godine župljani su se potrudili da okite naše crkve za Božić. Kako bi crkve bile uredne i dočarao se blagdan Božića

dio vrijednih župljana spremno se odazvao i marljivo prionuli ukrašavanju župne crkve u Prenju i filijalne na Bobanovu. Dosta su vremena i svojih talenata uložili kako bi naše crkve zasjale za adventska i božićna slavlja. Također i ove godine postavili smo božićnu jelku i ispred crkve na Bobanovom te jaslice kod križa na Bobanovom.

Hvala svima koji su odvojili svoje vrijeme i posvetili adventsko i božićnom uređenju sakralnih prostora. 

Župni list 14/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible