“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Proslava sv.Cecilije u kod župnika u Prenju

U svakoj župi jedan od važnih segmenata rada i života zasigurno su zborovi. Oni nedjeljom i blagdanima animiraju liturgijsko pjevanje.

Biti članom crkvenoga zbora je velika radost i čast, ali i obaveza. Stoga svake godine u našoj župe želimo zahvaliti našim zborovima za doprinos u ljepoti liturgije.

Njihov nesebičan trud i rad. Tako smo i ove godine imali prigodna druženja zborova iz Prenja i Bobanova povodom blagdana sv. Cecilije, zaštitnice crkvenoga pjevanja.

Župni list 14/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible