“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Adventski susret mladih u Čapljini

U subotu, 11. prosinca 2021. naši mladi, na poziv župnika iz Čapljine don Ilije Petkovića, sudjelovali su u molitvenom programu zajedno s mladima iz Čapljine.

Klanjanje je započelo u 19:00 sati, koje je predvodio don Mile župnik Prenja. Klanjanje su svojim pjevanjem animirali mladi Čapljine. Nakon duhovne okrjepe uslijedilo je među-župno druženje mladih u župnoj dvorani.

Župni list 14/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible