“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Slika Uznesenja BDM na pomoćnom oltaru u Prenju

Naši prijatelji iz Italije Enrico Deiana i Anna Di Renzo svojim radom i dobrotom darovali su sliku Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo - Velike Gospe.

Slika se nalazi na pomoćnom oltaru u župnoj crkvi u Prenju. Sliku je izradio talijanski umjetnik Enrico Deiana, uz asistenciju velike humanitarke i dobrotvora naše župe Anne Di Renzo.

Neumorno su radili od jutra do večeri od 3. veljače do 19 veljače svakodnevno od ranih jutarnjih sati do kasnih večernjih sati. vo je dar mladoga i talentiranoga slikara Enrica našoj župi. Iskreno mu zahvaljujemo na ovome velikome daru.

Neka bude on i ostali naši dobročinitelji u našim molitvama. Hvala im i Božji blagoslov bio nad njima.

Župni list 14/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible