“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Susret ministranata Stolačkog dekanata

U subotu, 4. lipnja održan je susret ministranata Stolačkog dekanata u župi Svih Svetih Aladinići. Oko 10 sati počeli su stizati ministranti sa svojim svećenicima iz župa

: Aladinići-Dubrave, Čeljevo, Domanovići, Dračevo, Prenj, Rotimlja i Stolac. Na susretu je sudjelovalo oko 150 ministranata.

Sv. Misu u 11 sati predvodio je stolački župnik i dekan don Ljubo Planinić. Nakon ručka u 12 sati koji je bio organiziran u župnoj dvorani, uslijedile su igre kod školskog igrališta. Najprije je bio turnir u nogometu, povlačenje konopa i košarka. Sve je završilo u popodnevnim satima kada su se svi razišli svojim domovima. Bogu hvala na svemu i našim ministrantima koji vjerno služe kod Kristova oltara. 

Župni list 14/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible