“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Počeli radovi u crkvi u Bobanovom

S pomoću i Božjom i dobrim ljudima, ponedjeljak, 28. siječnja 2019., započeli smo radove na unutrašnjosti crkve na Bobanovom Selu.

Vjernici i naši dobročinitelji, poglavito Annastasia i Valerio, omogućili su da dođe i do ovoga radosnoga trenutka početka radova na unutrašnjosti crkve. Filijalna crkva Duha Svetoga započeta je s izgradnjom 2004/5. godine, dočekali smo da i dođe na red i unutrašnjost crkve. Predviđeno je da radovi traju oko 3 mjeseca. Neka je s Božjim blagoslovom.

Župni list 14/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible