“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Raspored misa dok traju radovi u crkvi na Bobanovom

Zbog radova u unutrašnjosti crkve dok traju radovi svete mise na Bobanovom bit će u dvorani u Domu na Bobanovom.

Kako je prostor mali nedjeljom ćemo imati dvije svete mise u 11:00 i 17:00 sati. Radnim danom mise će biti u dvorani u Domu po redovitom rasporedu ponedjeljak, utorak i srijeda u 7:30 sati.

Župni list 14/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible