“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Radio Marija BiH u posjeti našoj župi

U nedjelju, 24. veljače ove godine dvije volonterke radio Marije BiH, posjetile su župu Prenj

 

i zajedno s vjernicima ove župe sudjelovali na nedjeljnoj svetoj misi. Župnik don Mile ukratko je predstavio radio Mariju i njegovo djelovanje. Po završetku svete mise volonterke su dijelile prigodne letke i bile na raspolaganju vjernicima za pitanja i informacije o radio Mariji. Druženje se nastavilo uz kavu s djevojkama iz zbora.

Župni list 14/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible