“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Obnova grobova ispred župne crkve

U sklopu velike obljetnice 160 godina od početka gradnje i 150 godina od blagoslova župne crkve sv. Mihovila Arkanđela u Prenju,

obnovljeni su i uređeni grobovi svećenika Putica i Maslaća koji se nalaze ispred crkve. Don Vidoje Maslać je započeo izgradnju crkve, don Stjepan Putica završio. Crkva je građena 10 godina od 1859 do 1869 kada je i blagoslovljena.

Župni list 14/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible