“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Blagoslov kapelice na groblju Trgovište

Već godinu dana intenzivno se radi na izgradnji i proširenju stare kapelice na groblju Trgoviše.

Dosta se posla napravilo, truda uložilo. Mnogi su dobri ljudi pomogli ovaj projekt. Hvala im i neka ih Bog blagoslov. Stoga nam je velika radosti pozvati sve, u nedjelju, 5. svibnja u 11 sati na blagoslov kapelice. Kapelica će biti blagoslovljena na čast sv. Leopolda Bogdana Mandića. Dobro došli, neka nas sv. Leopold zagovara kod Boga.

Župni list 14/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible