“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Blagoslov kapelice u Prenju na čast sv.Leopoldu Mandiću

Na treću vazmenu nedjelju, 5. svibnja 2019. bilo je posebno svečano u našoj župi.

Toga dana u ime biskupa Ratka Perića, novu kapelicu blagoslovio je don Željko Majić, generalni vikar. Kapelica je blagoslovljena na čast našeg hrvatskog sveca Leopolda Bogdana Mandića. Povodom ovoga događaja okupio se lijep broj vjernika. Mnogi su došli sa strane samo za ovu prigodu. Svetu misu animirao je župni zbor, ministranti su skladno ministrirali, a vjerni puk pobožno molio i pratio svetu misu. Po završetku svete mise, župnik don Mile se zahvalio svima koji su došli, posebno onima koji su na bilo koji način pomogli u gradnji kapelice. Uistinu kapelica svojom ljepotom krasi cijele Dubrave. Mnogi su dali svoj doprinos te im se još jednom zahvaljujemo. Neka sv. Leopold zagovara za našu župnu zajednicu da raste u ljubavi, milosti i poniznosti.

Župni list 14/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible