“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Sveta Misa za poginule branitelje na Gradini

Kao što je već tradicija duga 26 tužnih godina od pogibelji 24 hrvatska branitelja,

i ove godina slavit će se Sveta Misa za pokoj njihovih duša u subotu 13. rujna u 19 sati. Dođimo i molimo Boga za naše poginule branitelje da im Bog podari život vječni. Zahvalimo Gospodinu na njihovoj žrtvi i spremnosti da svoje živote polože za našu Domovinu.

Župni list 14/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible