“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Proslava Miholjdana i zlatne mise don Ante Markića

Župa Prenj je u nedjelju 29. rujna svečano proslavila svog nebeskog zaštitnika arkanđela Mihovila.

Ovogodišnjoj svečanosti posebnu dimenziju dao je i naš zlatomisnik don Ante Markić, župnik i upravitelj svetišta u Aljmašu. Don Ante je proslavio svoju mladu misu u Prenju prije 50 godina kada je, današnja župa Aladinići, bila u sastavu župe Prenj. U svojoj propovijedi don Ante je zahvalio Gospodinu na 50 godina svećeništva, te na jednostavan način protumačio službu i djelovanje anđela u crkvi. Na kraju misnog slavlja župnik don Mile čestitao je don Anti zlatni svećenički jubilej, svim vjernicima zaštitnika župe i cijele biskupije sv. Mihovila.

Župni list 14/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible