“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Blagoslov crkve i đakonska ređenja na Bobanovu

Za župu Prenju bliži se veliki događaj blagoslova nove filijalne crkve na Bobanovu. Svečana sveta misa blagoslova naše nove crkve na Bobanovom

i đakonsko ređenje naših bogoslova bit će u subotu, 30. 11. 2019. u 16 sati.

Svečanu svetu misu blagoslova i ređenja trojice bogoslova Ante Jukića iz župe Posušje, Antonija Krešića iz župe Hrasno i Mate Pehara iz katedralne župe u Mostaru, predslavit će biskup Ratko Perić.

Pozivam vas sve da se u što većem broju odazovemo kako bi ovo dvostruko slavlje bilo svečano i dostojanstveno.

Nakon svete mise, u Domu na Bobanovm, za sve nazočne vjernike, goste i prijatelje bit će upriličen domjenak. Dobro nam došli.

Župni list 14/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible