“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Blagoslov obitelji

Posebno je bilo svečano u župi Prenj na Svetu Obitelj. Kao i prethodnih godina,

tako je bilo i ove nedjelje. Na nedjelju Svete obitelji tradicionalno je upriličen blagoslov naših obitelji koje zajedno sa svojom djecom dođu na svetu misu. Običaj je da se toga dana darivaju djeca prigodnim poklonima. Okupio se lijepi broj djece koji su sudjelovali na svetoj misi, te po završetku mise primili blagoslov za njih i njihove roditelje. Posebno su se razveselili prigodnim poklonima koji su za njih bili pripremljeni.

Župni list 14/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible