“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Crkva na kamenu

Poštovani čitatelji i pretplatnici Crkve na kamenu,

obraćamo vam se u ovo teško vrijeme u kojemu čitavim svijetom vlada psihoza zbog velike opasnosti koja prijeti čovječanstvu od pogubna koronavirusa. Ova je nevolja uzdrmala cijeli svijet i potpuno promijenila, barem na trenutak, navike i način života, te može imati nepredvidljive posljedice u budućnosti, i to na raznim područjima. Države, društvo u cjelini kao i svaki pojedinac snalaze se u ovim izvanrednim okolnostima kako umiju i znaju. Društveni sustav na koji smo naviknuli, jednostavno više ne funkcionira. Sve je poremećeno. Dakako, i mi smo dio toga sustava pa se uredništvo lista mora prilagoditi novim uvjetima. Do daljnjega nismo u mogućnosti s vama komunicirati na dosadašnji uobičajen način, dostavljajući vam tiskani primjerak našega lista. Razgovarali smo s mnogima što učiniti u ovoj situaciji. Bilo je više prijedloga, a mi smo donijeli odluku za sada novine postaviti samo na portal Crkve na kamenu. Što će biti za koji mjesec, vidjet ćemo, jer će nam prilike diktirati daljnje djelovanje. Znamo, mnogi naši čitatelji ne koriste internet, te će stoga u ovo vrijeme biti uskraćeni za čitanje našega lista, ali sada nemamo drugoga izbora. Uzdamo se u Božju pomoć i nadamo se uskoro boljim danima.
Svima vama želimo blagoslovljen Uskrs i duševni mir od uskrsloga Gospodina koji je svojim uskrsnućem pobijedio svaki virus grijeha i smrti!

Digitalno izdanje

Digitalno izdanje Crkve na kamenu (4/2020.) možete listati tako što dođete mišom na prvu stranicu pa će se u lijevom donjem kutu pojaviti strjelice, a možete povećavati i smanjivati font.

Više u ovoj kategoriji: « Križni put Blagoslov Polja »

Župni list 14/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible