“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Blagoslov Polja

Godišnji blagoslov polja i Sveta Misa na našim grobljima bit će u nedjelju, 3. svibnja 2020.

Sveta misa na groblju na Bobanovu bit će u 9:30, a na groblju u Prenju u 11:00 sati.  Ove nedjelje nema Svetih Misa u crkvama.

Više u ovoj kategoriji: « Crkva na kamenu Nove klupe »

Župni list 14/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible