“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Uređenje Gospine špilje i vanjskoga oltarišta

U dvorištu ispred župne crkve sv. Mihovila nalazi se špilja Gospe Lurdske koja je podignuta prije Domovinskog rata.

Vrijeme je učinilo svoje te je bilo potrebno izvesti određene radove na špilji. Tako se pristupilo radovima, koji su još u tijeku. Nadamo se kako će i ovo uređenje doprinijeti ljepoti župne crkve i okoliša. Također i ljepoti služenja svetih misa na vanjskome oltaru preko ljeta. 

Župni list 14/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible