“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Proslava sv. Mihovila 2020. godine

Župa Prenj, u utorak 29. rujna, je svečano proslavila svog nebeskog zaštitnika arkanđela Mihovila. Ovogodišnje svečano misno slavlje, uz koncelebraciju

desetak svećenika, predvodio je don Mladen Šutalo župnik župe sv. Ivana apostola i evanđelista iz Mostar. U propovijedi don Mladen je govorio o anđelima i potakao vjernike da se mole anđelima, osobito sv. Mihovilu.

Na kraju sv. Mise župnik don Mile izrekao je riječi zahvale svima koji su sudjelovali i doprinijeli svečanoj proslavi sv. Mihovila.

Župni list 14/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible