“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Pohod biskupa Palića našoj župi

Na petu korizmenu nedjelju - Gluha, 21. ožujka, mjesni biskup Petar Palić pohodit će našu župu. Biskup će slaviti mise u župnoj crkvi u Prenju u 9:30 sati,

a u filijalnoj crkvi na Bobanovu u 11.00 sati. Dođimo u skladu svojim mogućnostima na Svete Mise.

Župni list 14/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible