“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Proslava Uskrsa u filijalnoj crkvi Bobanovo

I ove godine kao vjernici s dubokom vjerom proživljavali su sveto vrijeme Korizme, a na poseban način Veliki tjedan i Sveto Trodnevlje.

Unatoč pandemiji vjernici su u dubokoj vjeri i pobožnosti proslavili ove velike i svete dane. Svete obrede predvodio je don Milenko Krešić, duhovnik u bogosloviji u Sarajevu. Uskrs je pokazao snagu vjere u Uskrsnuće i da je vjera živa i jaka. 

Župni list 14/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible