“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Završni radovi na zvoniku Crkve u Bobanovu

Filijalna crkva Duha Svetoga na Bobanovom sporim, ali sigurnim korakom dobiva svoj konačni izgled. Crkva je započeta s izgradnjom 2006. godine

 svečano je blagoslovljena na blagdan sv. Andrije apostola, 30. studenoga 2019. godine. Kao nedovršen ostao je zvonik, koji je započet s izgradnjom 10. ožujka 2021. Nadamo se kako će radovi teći prema planiranoj dinamici te da će na vrijeme završiti.

Župni list 14/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible