“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Proslava svetkovine Duhova na Bobanovu

U nedjelju, 23. svibnja slavi se svetkovina Duha Svetoga, zaštitnika filijalne crkve na Bobanovu. Za ovu svetkovinu župljani će se pripremiti trodnevnom duhovnom

obnovom:

  • Četvrtak, 20. svibnja 2021. u 18:00, propovijeda don Ivan Aničić, đakon.
  • Petak, 21. svibnja 2021. u 18:00, propovijeda don Ivan Aničić, đakon.
  • Također u petak će biti ispovijed u 17:30 za sve župljane.
  • Subota, 22. svibnja 2021. u 18:00, propovijeda don Tomislav Raič, đakon.
  • Nedjelja – Duhovi, 23. svibnja 2021. Svečana sveta misa u 11:00 sati predvodi don Ivo Šutalo, vikar za trebinjsku biskupiju.

Pjevanje animiraju župni zborovi, a kod oltara poslužuju ministranti.

Župni list 14/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible