Ministrantska obećanja

  • Ministrant služi Kristu, najboljem učitelju.
  • Ministrant uvijek ostaje vjeran svojoj Katoličkoj Crkvi.
  • Ministrant je ozbiljan i pobožan na svetoj misi.
  • Ministrant je u miru s Bogom, sa svojim bližnjima i nastoji uvijek biti sve bolji.
  • Ministrant sluša svoje roditelje, učitelje i svoga svećenika.
  • Ministrant je pravi prijatelj.
  • Ministrant ne psuje i ne laže.
  • Ministrant je veseo i uvijek spreman pomoći drugima.
  • Ministrant nasljeduje Mariju čistim srcem.
  • Ministrant moli osobno i u zajednici.

Molitva ministranta

Gospodine, Isuse, službenik sam Tvoj.

Izabrao si mene da poslužujem kod Tvog oltara.

Sretan sam što mogu kod svete Žrtve

donositi na oltar žrtvene darove.

Nauči me da slušam riječi Tvoje.

Daj mi snagu da znam radosno prikazivati sve;

svoja djela, svoje misli i sav svoj život.

Ti ćeš mi se darovati u svetoj Pričesti.

Daj mi pravo apostolsko srce,

da se i ja znam darovati braći.

Ostani uvijek sa mnom, Gospodine!

Ti me vodi k Ocu!

Marijo, moja Majko, službenice Gospodnja,

učini me vjernim službenikom Sina Tvoga.

Amen.

 

Molitva prije svete mise

Bože, ti divnim redom

dijeliš službe anđelima i ljudima.

Daj da i ja kod ove svete mise

služim tvome žrtveniku poput anđela:

sa strahopočitanjem, radosno,

pobožno i pažljivo.

Sveti Tarzicije, sveti Polione, sveti Dominiče

i svi sveti ministranti, molite za mene.

Srce Isusovo, uzore srca svećeničkog,

daj nam svetih svećenika!

 

Zahvala nakon svete mise

Predobri Bože,

hvala ti što sam smio služiti

kod ove svete misne žrtve.

Oprosti mi sve pogreške

koje sam pritom učinio.

Obećajem da ću se truditi služiti

bolje, radosnije i spremnije.

Isuse, blagoslovi mene

i sve moje prijatelje ministrante.

Pobudi u nama i mnogim dječacima

klicu duhovnog zvanja!

Ako pak mene zoveš,

daj mi snage da ti kažem: Evo me!

Srce Isusovo, uzore srca svećeničkog,

daj nam svetih svećenika!

Više u ovoj kategoriji: « Ministranti Zborovi »

Raspored Sv.Misa

Ponedjeljak 16 svibnja - Bobanovo

18:00 Misa u Prenju
Jozo Palameta, n. n.
Marija Vučina za ++ rod. Ivana i Iku
19:00 Misa na Bobanovu
Ivanka Obradović za duše u čistilištu
Utorak 17. svibnja
18:00 Misa u Prenju
Vidoje Maslać za ++ Ljubicu i Stojana
Mila s djecom za ++ rod. Ivana i Danicu, braću Lazara i Stojana Raguža
19:00 Misa na Bobanovu
Marica Bradarić za ++ Jozu, Ivu i Anu Andrić i ost. ++
Luca Filipović za + Branka Filipovića
Luca Filipović, n. n.
Srijeda 18. svibnja
18:00 Misa u Prenju
Obit. za + Stojana Marčinka
Vida Raguž, n. n.
19:00 Misa na Bobanovu
Darka s obit. za ++ Antu, Mišu, Franu i Božicu Puljić
PRENJ:
Četvrtak 19. svibnja
18:00 Misa u Prenju
Janja Dadić za ++ iz obit. Jerinić
19:00 Misa na Bobanovu
Petak 20. svibnja
18:00 Misa u Prenju
Obit. za ++ Stoju, Zoru i Ljubu
Dragan i Mirjana za ++ Nikolu i Sabinu Katić
19:00 Misa na Bobanovu
Subota 21. svibnja
18:00 Misa u Prenju
Marinko Palameta za + oca Andriju
19:00 Misa na Bobanovu
Nedjelja 22. svibnja
9:30 Sveta Misa – Prenj
11:00 Sveta Misa – Bobanovo

Župni list 11/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible