Bobanovo

To je novo naselje smješteno na Dubravskoj visoravni, na području općina Stolac i Čapljina. Naime, nakon potpisivanja Daytonskoga mirovnog sporazuma 1995. godine, i unatoč obećanju kako će svima biti omogućen povratak svojim domovima i održiv opstanak na starim ognjištima, od strane međunarodne zajednice nikada nije bilo dovoljno dobre volje da se stvore povoljni uvjeti za povratak znatna broja prognanih i raseljenih Hrvata na prostore središnje Bosne i srpskoga entiteta.

Uvidjevši to, a pod neviđenim pritiskom da napuste objekte u kojima su živjeli tijekom Domovinskog rata, prognani i raseljeni Hrvati traže, te od općina Stolac i Čapljina dobivaju zemljište na kojem započinje izgradnja velika broja obiteljskih domova. U njemu se nalazi oko 400 novoizgrađenih obiteljskih kuća Hrvata koji su za vrijeme Domovinskog rata protjerani većinom iz čitave Bosne i Hercegovine (Kraljeva Sutjeska, Drvar, Kakanj, Zenica, Uzdol, Bugojno, Konjic, Travnik, Nevesinje, Stjepan Krst itd.). Crkva je pratila sva ta događanja i nastojala uvijek biti zajedno s narodom.
Osjećajući da Bobanovo Selo treba redovitu pastoralnu skrb, biskup Ratko Perić ovako piše don Ivanu Pavloviću, župniku Domanovića: „Primio sam Tvoje izvješće o stanju župne filijale zvane Bobanovo Selo, od 19. siječnja ove godine, prot. br. 9/2001… Neka svu pastoralnu brigu oko vjernika u Bobanovu Selu, zbog praktičnih razloga, bez obzira na župne granice (Aladinići, Domanovići, Prenj) preuzme Župni ured Domanovići, dok se drukčije ne providi.“[1]

U tome razdoblju vjernici su se redovito okupljali na slavlje svete Mise u preuređenoj dvorani koja se nalazila u sredini Bobanova Sela. Svećenici su zajedno s vjernicima nastojali pribaviti zemljište na kojem bi se sagradila crkva za potrebe ovoga sela što su i učinili. Usporedo je kupljeno i zemljište za novo groblje. Nakon toga, za Božić 2004. biskup je Ratko, posavjetovavši se s Prezbiterskim vijećem, dekretom pripojio župi Aladinići novo naselje Bobanovo. Tako da je sada župa bila brojčano mnogo veća. Za slavlje svetih Misa i vjeronauk uređen je prostor koji je dodijelila općina Čapljina. Vjernici sa župnikom na čelu uspjeli su dobiti zemljište za crkvu.

Nakon pripajanja svega Sela župi Aladinići, don Vinko je Raguž počeo pribavljati potrebnu dokumentaciju za izgradnju crkve. Radovi su polako otpočeli 2006. godine i zahvaljujući snalažljivosti župnika, te pomoći donatora, crkva je ozidana i stavljeni su otvori, a 2008. godine podignut je i zvonik. Uređena je potpuna dokumentacija i kupljeno još zemlje kako bi se 2009. godine moglo ograditi cijelo dvorište oko crkve (12.000 m2). Napravljena je kapelica u groblju u Bobanovu, ozidana i salivena krovna ploča.
Godine 2013. pod vodstvom novoga župnika don Marka Šutala nastavljaju se radovi u Bobanovu.

Najprije su postavljeni otvori na kapelicu u groblju. Urađena je projektna dokumentacija za uređenje okoliša. Zahvaljujući donatorima poravnan je i nasut parking ispred crkve, u crkvi urađen estrih, napravljena nova vanjska termofasada. Nakon toga započeto je uređenje sakristije i izgradnja novoga javnog mokrog čvora za potrebe vjernika što je i završeno u 2015. godini. Zahvaljujući donaciji don Vjeke Bože Jaraka, koja je uručena posredstvom Zaklade kralj Tomislav, postavljen je Križni put, mozaici. Te iste godine napravljeni su novi prilazni putovi crkvi.
U jesen 2015. postavljena su i elektronska zvona.

Dekretom biskupa Ratka Perića Bobanovo je 2017 godine pripojeno župi Prenj.

Više u ovoj kategoriji: « Prenj Župnici »

Raspored Sv.Misa

Ponedjeljak 16 svibnja - Bobanovo

18:00 Misa u Prenju
Jozo Palameta, n. n.
Marija Vučina za ++ rod. Ivana i Iku
19:00 Misa na Bobanovu
Ivanka Obradović za duše u čistilištu
Utorak 17. svibnja
18:00 Misa u Prenju
Vidoje Maslać za ++ Ljubicu i Stojana
Mila s djecom za ++ rod. Ivana i Danicu, braću Lazara i Stojana Raguža
19:00 Misa na Bobanovu
Marica Bradarić za ++ Jozu, Ivu i Anu Andrić i ost. ++
Luca Filipović za + Branka Filipovića
Luca Filipović, n. n.
Srijeda 18. svibnja
18:00 Misa u Prenju
Obit. za + Stojana Marčinka
Vida Raguž, n. n.
19:00 Misa na Bobanovu
Darka s obit. za ++ Antu, Mišu, Franu i Božicu Puljić
PRENJ:
Četvrtak 19. svibnja
18:00 Misa u Prenju
Janja Dadić za ++ iz obit. Jerinić
19:00 Misa na Bobanovu
Petak 20. svibnja
18:00 Misa u Prenju
Obit. za ++ Stoju, Zoru i Ljubu
Dragan i Mirjana za ++ Nikolu i Sabinu Katić
19:00 Misa na Bobanovu
Subota 21. svibnja
18:00 Misa u Prenju
Marinko Palameta za + oca Andriju
19:00 Misa na Bobanovu
Nedjelja 22. svibnja
9:30 Sveta Misa – Prenj
11:00 Sveta Misa – Bobanovo

Župni list 11/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible