Župnici

Donisimo popis imena župnika i godine od kada do kada su župnikovali u župi sv. Mihovila Arkanđela u Prenju.

 • don Petar Radunović
 • don Jure Sentić (1687.)
 • don Savo Vukić (1704.-1729.)
 • don Pavo Jelić (1728.-1731.)
 • don Mato Ančić (1731.-1735.)
 • fra Franjo, kapucin (1735.-1737.)
 • don Petar Bukvić (1739.-1742.)
 • don Petar Bronzić (1742.-1759./1760.)
 • don Jozo Pažin (1759./1760.-1761.)
 • don Andrija Zvonić (1761.-1762.)
 • don Mato Bogojević (1762.-1777.)
 • don Ilija Raič (1777.-1786.)
 • don Andrija Maslać (1806.-1820.)
 • don Luka Raguž (1821.-1823.)
 • don Vidoje Maslać (1824.-1862.)
 • don Jozo Maslać, ž.u. (1862.-1863.)
 • don Nikola Lazarević (1863.-1867.)
 • don Stjepan Putica (1867.-1907.)
 • don Vide Putica (1907.-1942.)
 • don Ante Krešimir Buconjić (1942.-1944.)
 • ispražnjeno, skrbio don Anđelko Babić (1947.-1950.)
 • don Ivan Kordić, st. (1951.-1955.)
 • don Ilija Rezo (1955.-1980.)
 • don Đuro Kulaš (1980.-1985.)
 • don Tadija Pavlović (1985.-1988.)
 • don Srećko Čulina (1988.-1991.)
 • don Anđelko Planinić (1991.-2017.)
 • don Mile Vidić (2017.-)

 

Više u ovoj kategoriji: « Bobanovo Ministranti »

Raspored Sv.Misa

Ponedjeljak 16 svibnja - Bobanovo

18:00 Misa u Prenju
Jozo Palameta, n. n.
Marija Vučina za ++ rod. Ivana i Iku
19:00 Misa na Bobanovu
Ivanka Obradović za duše u čistilištu
Utorak 17. svibnja
18:00 Misa u Prenju
Vidoje Maslać za ++ Ljubicu i Stojana
Mila s djecom za ++ rod. Ivana i Danicu, braću Lazara i Stojana Raguža
19:00 Misa na Bobanovu
Marica Bradarić za ++ Jozu, Ivu i Anu Andrić i ost. ++
Luca Filipović za + Branka Filipovića
Luca Filipović, n. n.
Srijeda 18. svibnja
18:00 Misa u Prenju
Obit. za + Stojana Marčinka
Vida Raguž, n. n.
19:00 Misa na Bobanovu
Darka s obit. za ++ Antu, Mišu, Franu i Božicu Puljić
PRENJ:
Četvrtak 19. svibnja
18:00 Misa u Prenju
Janja Dadić za ++ iz obit. Jerinić
19:00 Misa na Bobanovu
Petak 20. svibnja
18:00 Misa u Prenju
Obit. za ++ Stoju, Zoru i Ljubu
Dragan i Mirjana za ++ Nikolu i Sabinu Katić
19:00 Misa na Bobanovu
Subota 21. svibnja
18:00 Misa u Prenju
Marinko Palameta za + oca Andriju
19:00 Misa na Bobanovu
Nedjelja 22. svibnja
9:30 Sveta Misa – Prenj
11:00 Sveta Misa – Bobanovo

Župni list 11/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible