“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Posebno je bilo svečano u župi Prenj na Svetu Obitelj. Te nedjelje tradicionalno je upriličen blagoslov naših obitelji

Proslava rođenja Gospodinova

 

Svetkovina rođenja Gospodinova svečano je proslavljena u župi Prenj.

Poštovani vjernici donosimo raspored blagoslova obitelji. Kao i svake godine župnik će pohoditi obitelji kako bismo zajedno zazvali Božji blagoslov.

U nedjelju, 9. prosinca 2018., posebno je bilo svečano za vrijeme svetih misa u Prenju i Bobanovom Selu.

Na prvu nedjelju Došašća u našoj župi je bilo posebno svečano. Na početku mise župnik don Mile

Ima svećenika koji provedu u Svećeničkom domu 27 godina. Na primjer, don Srećko Čulina koji je ušao u Dom 5. rujna 1991., a preminuo 7. travnja 2018.

Stranica 12 od 17

Župni list 14/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible